Brendinghat

Scam Emails and a bit of baiting

No subject

Published / by Dave McDave / Leave a Comment

WARNING: These are scams. They are Emails sent to a honeytrap address only ever used for this purpose. Do not reply to these people, they will try to con you into paying out money in return for nothing.


From:
Date:
Subject:

Ven pouvate sluby Facebook,

Tm Facebook vs chce informova a blahoelm vm k tomu, e ste sa
stali nam koncom roku 2017 vazom Facebooku.

Program Facebook Rewards sa rob kad dva roky. Nhodne ste si vybrali
administrtora internetovho kreslenia Facebook. Sprvca remzy je
automatizovan program, ktor pouvateov Facebooku nhodne vyberie.

Boli ste schvlen, aby ste si vyiadali celkov pean odmenu vo vke
1 000 000 USD (jeden milin dolrov).

Vka vhry: $ 1 000 000 USD (jeden milin dolrov)
slo are: TFB 12329317735197437-FEB / 2017
slo ref.: TFB 29501840205289 / ES 877

Program Facebook Rewards je hrdo sponzorovan manamentom Facebooku.
Vaa pean odmena bude prenesen na vs vo vaej krajine, kde bol v
et Facebook zaregistrovan.

Ak chcete poiada o pean odmenu, obrte sa na riaditea programu
Facebook Rewards na nasledujci email: peter_deng1@hotmail.com
Muste vyplni nasledujci formulr:

Tvoje meno:
Tvoja nrodnos:
Vaa sasn krajina pobytu:
Tvoj vek:
V telefn nie:
Vae zamestnanie:
Ako dlho ste pouvali Facebook ?:

Uvete prosm vyie uveden formulr a polite ho riadiacemu programu s
niie uvedenmi podrobnosami
E-mail: peter_deng1@hotmail.com

Nzov reisra programov Facebook odmenench: Peter Deng
Oddelenie: Oddelenie prepania hotovosti.
Pozcia: DIRECTOR, program Facebook Rewards.

Akonhle s vae daje prijat v e-mailovej adrese uvedenej vyie,
programov riadite Vs bude kontaktova s informciami o tom, ako
mete poiada o pean odmenu kdekovek. Celkov suma jednho milina
USD sa vm bude vyplca bez akchkovek zvzkov alebo vsluchov.

Pre vau bezpenos sa drazne odpora zachova dvernos vaich
vaznch informci, km nedostanete vazn peniaze. Nezverejujte
svoje vazn informcie tretej strane. Toto je bezpenostn opatrenie,
ktor vs ochrni a zabrni neoprvnenmu zneuitiu programu odmien v
slube Facebook.

Ete raz sa blahoelme vetkm lenom a zamestnancom tmu Facebook.
Zaistite, aby ste nm zaslali sptn vzbu alebo otzky pnovi Petrovi
Dengovi na jeho emailu: peter_deng1@hotmail.com

akujeme za pouvanie Facebooku.

Vesel Vianoce a astn nov rok.
S pozdravom,

David Anderson,
Koordintor programu,
Facebook Rewards Program,
2017. Vetky prva vyhraden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *